Nagroda i Medal za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta

2023 – prof. dr hab Andrzej Maziewski

Nagroda zespołowa za organizację obchodów Roku Mieczysława Wolfkego:
dr inż. Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska), dr Izabela Skwira-Chalot (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Politechnika Warszawska), mgr inż. Ewelina Kędzierska (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 40 w Warszawie), prof. dr hab. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku), dr inż. Anna Kalbarczyk (Politechnika Warszawska), mgr Justyna Lichosik (Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach), mgr Grzegorz Aleksandrowicz (Nowa Era), mgr Agnieszka Pęcherska.

2007 – prof. dr hab Andrzej Maziewski

Nagroda indywidualna