Obchody roku Mieczysława Wolfkego 2022

W ramach obchodów Roku Mieczysława Wolfkego Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Politechniką Warszawską zorganizował piknik naukowy poświęcony temu pionierowi fizyki technicznej w Polsce.

11.10.2022 uczestnicy pikniku mogli wysłuchać wykładu poświęconego życiu i dokonaniom tego znakomitego polskiego fizyka. Prelekcję wygłosił dr Krzysztof Petelczyc z Wydziału Fizyki PW – współautor biografii Wolfkego. Po wykładzie studenci i doktoranci z Wydziałów Fizyki UwB oraz PW pokazali jak bawić się fizyką i inspirować nią nawet najmłodsze pokolenie. W ramach wspólnego eksperymentowania można było zobaczyć odtworzone urządzenie odbiorcze telewizji mechanicznej inspirowane patentem szesnastoletniego Wolfkego. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z holografii i z optyki dyfrakcyjnej (której Wolfke poświęcił doktorat), w tym na obiektach magnetycznych, których badania są specjalnością białostockich fizyków. W programie nie zabrakło również eksperymentów z fizyki niskich temperatur, z którą Mieczysław Wolfke związał swoje osiągnięcia po powrocie do wolnej Polski.

Pełna galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na profilu facebookowym Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego: https://www.facebook.com/PTFBialystok/

Tekst i zdjęcia: Wojciech Olszewski