Postępy Fizyki” to czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne służące „krzewieniu wiedzy fizycznej w Polsce”. Od samego początku „Postępy Fizyki” informowały również o działaniach Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Od 2015 roku „Postępy Fizyki” wydawane są co kwartał. Dzięki wsparciu MNiSW archiwalne numery „Postępów Fizyki” dostępne są on-line po adresem:

https://www.ptf.net.pl/PF/archiwum