Laboratorium Badań Strukturalnych oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na:

Od 15 października 2022 roku w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej  Wydziału Fizyki UwB ruszają warsztaty z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem zajęć warsztatowych będzie zapoznanie uczniów z własnościami powszechnie stosowanych oraz inteligentnych, tak modnych ostatnio materiałów, w oparciu o ich wewnętrzną budowę. Modele klasycznych struktur krystalicznych posłużą wizualizacji układów doskonale uporządkowanych. Warsztaty adresowane są zarówno do miłośników nauk przyrodniczych jak i uczniów zainteresowanych fizyką w wymiarze przekraczającym program szkolny.

Warsztaty pod hasłem Doskonale uporządkowany świat (DUŚ) odbywać się będą w sali 2008 w poniedziałki w godzinach 9:45 – 11:15 lub 11:30 – 13:00. Ich realizacja przewidziana jest na pełny rok akademicki 2022/2023.

Warsztaty DUŚ realizowane są przy wsparciu finansowym Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Wydziału Fizyki UwB (umowa nr PAN.BFB.S.BUPN.281.022.2022).

Serdecznie zapraszamy opiekunów grup do rejestracji pod adresem: w.olszewski@uwb.edu.pl

Prowadzący warsztaty:
dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB
dr Wojciech Olszewski