Nagroda za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

2023 – mgr Mateusz Kołodziejczyk

Pierwsza w historii Towarzystwa nagroda została przyznana za pracę magisterską zatytułowaną „Przestrzenny zapis magnetyczny indukowany ultrakrótkimi impulsami światła w nanostrukturach hybrydowych” wykonaną pod opieką dr. hab. Andreia Stupakevicha.