Oddział Białostocki PTF wraz z Wydziałem Fizyki UwB aktywnie angażuje się w popularyzację fizyki dla szerokiego grona odbiorców poprzez wykłady popularyzatorskie, akcję „Zadaj pytanie fizykowi” i in. Oddział jest również głównym organizatorem corocznych spotkań nauczycieli w ramach Konferencji Nauczycieli Fizyki.