Członkowie Oddziału Białostockiego PTF aktywnie włączają się w przygotowania Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Jest to największa, cykliczna impreza  w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny. Skierowana jest ona nie tylko do uczniów i studentów, ale też do przedszkolaków i osób starszych. Nie liczy się ani wiek, ani płeć, ani wykształcenie uczestnika. Liczy się CIEKAWOŚĆ!

Celem Festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć naukowych na regionalnych uczelniach wyższych. Chcemy zwrócić uwagę na wartość i przydatność badań oraz przybliżyć je w jak najbardziej zrozumiałej, atrakcyjnej formie, pozwalającej na rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Otwarta formuła oraz różnorodność imprez festiwalowych pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych. Uczestnicy od kuchni będą mogli poznać miejsca na co dzień niedostępne – laboratoria naukowe i warsztaty pracy naukowców i artystów.