II Konferencja Nauczycieli Fizyki – 2018

To już drugie tego typu spotkanie zorganizowane przez Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym oddział w Białymstoku oraz Polską Akademią Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku. Celem konferencji była integracja środowiska, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dzielenie się doświadczeniami z własnej pracy i przekazywanie aktualnych informacji. W konferencji wzięło udział ok. 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych ze szkół podstawowych i średnich głównie z Białegostoku i województwa Podlaskiego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwa wykłady otwarte, w których dodatkowo udział wzięli uczniowie szkół średnich, nauczyciele, lekarze, specjaliści oraz inne zainteresowane osoby w sumie ok. 85 osób.

Uczestnicy II Konferencji Nauczycieli Fizyki
Autor zdjęcia: Marek Brancewicz

Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można na stronie: https://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2018/.