Zajęcia nr 1 – co to te Arduino? palimy diody! wirtualne Arduino

Na naszych pierwszych zajęciach powiedzieliśmy sobie o:

 • Arduino – otwarta platforma (open-hardware)
 • serce Arduino – mikrokontroler (uC, MCU), czyli mikrokomputer jednoukładowy (pojedynczy układ scalony zawierający w sobie procesr, pamięć, interfejsy wejścia-wyjścia, kontrolery przerwań…)
 • rodzina platform Arduino (czyli nie tylko UNO!)
 • budowa i parametry Arduino UNO
 • Arduino? Genuino? czyli o przyjaźni założycieli i rejestracji znaków handlowych
 • IDE (Integrated Development Environment) – środowisko programistyczne
 • omówienie (przykładowego) programu Blink wraz z przykładem tego programu w prawdziwym C/C++ (dla zaawansowanych)
 • poznajemy płytkę stykową
 • poznajemy podstawowe elementy elektroniczne – opornik (rezystor), dioda LED
 • dzielnik napięć!
 • wirtualne Arduino: 123d.circuits.io — dla tych, którzy już chcą, ale jeszcze nie zakupili płytki Arduino!
 • pierwszy program sterujący diodą! No i obiecane efekty pirotechniczne – palimy LEDy, zapominając (celowo!) o rezystorach!

Ku pamięci:

plytka_stykowa-schematPlytkaPrototypowa

Po tych zajęciach powinieneś znać:

 • orientować się w budowie platformy Arduino (piny cyfrowe, piny analogowe)
 • rozumieć połączenia na płytce stykowej
 • rozumieć konieczność stosowania rezystorów podczas podłączania LEDów
 • budowę programów dla Arduino, w tym znaczenie funkcji setup() oraz loop()
 • funkcję ustawiającą piny cyfrowe do sterowania napięciem, czyli pinMode
 • funkcję włączającą napięcie 5V (HIGH) lub 0V (LOW) na konkretnym pinie, czyli digitalWrite
 • funkcję zatrzymującą działanie programu na określoną liczbę mikrosekund – czyli delay