Współpraca ze szkołami

Współpracujemy ze szkołami w ramach różnych projektów miejskich/uczelnianych/indywidualnych. Skonataktuj się z nami jeśli chcesz nawiązać współpracę. Zrealizowane projekty:

 • Liceum Mońki
  Uczniowie z LO w Mońkach rozpoczęli warsztaty z fizyki – zajęcia obejmują spotkania w trzech blokach tematycznych: 1) Eksperymenty fizyczne sterowane komputerem, 2) Klasyczne eksperymenty fizyczne oraz 3) Arduino w sterowaniu obwodami prądu (więcej).
 • Przygotowania do Destination Imagination – ponownie, rok 2022
 • Przygotowania do Destination Imagination – sukces licealistów!

  6 uczniów z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, kierowanych przez nauczyciela fizyki – mgr. Pawła Andryszaka (absolwenta Wydziału Fizyki UwB) przygotowują się do międzynarodowej olimpiady. Trafili do nas nauczyć się programowania elektroniki (więcej).
 • Talenty XXI wieku
  talenty_logo

  „Robotyka dla szkół”o cykl zajęć praktycznych łączących w sobie informatykę, matematykę i fizykę. Wspólnym mianownikiem jest robotyka – budowana i programowana na platformie Arduino (więcej).
 • Warsztaty z „Fizyką w przyszłość”

  Dzięki finansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa 836/P-DUN/2016) zaoferowaliśmy licelistom dwa dwumiesięczne cykle zajęć pozalekcyjnych z robotyki, projektowania i druku 3D, eksperymentów fizycznych (więcej).