Zamykanie okna processinga z potwierdzeniem – SOLVED!

Niby prosta sprawa – okienko „zapisz rysunek” przy wychodzeniu z programu processinga. Nie chcemy utracić tworzonej grafiki (problem powstał podczas tworzenia obrazów w GRAPH CREATORZE – softwarze do obsługi Wielozadaniowej maszyny 2D/3D do zadań precyzyjnych), więc musi sie pojawić dialog o zapisie/odrzeceniu tworzonej pracy. Nie wystarczyło nadpisać funkcji exit() w processingu…

Okienka w Processingu oparte są (chyba) na tzw. JFrame’ach. Aby nimi sterować musimy się dostać do obiektu odpowiedzialnego za konkretne okno w aplikacji. Na początku trzeba utworzyć uchwyt do JFrame’a:

  import javax.swing.JFrame;
  import processing.awt.PSurfaceAWT;
  ...
  PSurfaceAWT surf = (PSurfaceAWT) getSurface();
  PSurfaceAWT.SmoothCanvas canvas = (PSurfaceAWT.SmoothCanvas) surf.getNative();
  JFrame jframe = (JFrame) canvas.getFrame(); //uchwyt
  ...

Otrzymany w ten sposób uchwyt można wykorzystać do modyfikacji działania okienka, np. ustawienie czynności przy zamykaniu okna:

jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

Po dodaniu tych linijek kodu można zauważyć, że nic się nie zmieniło. Processing również rejestruje czy użytkownik próbuje zamknąć okno i wywołuje specjalną metodę to zamykania programu: exit(). 

Teraz wystarczy tą metodę nadpisać własnym kodem aby otrzymać dialog z potwierdzeniem wyłączenia programu:

void exit(){  // nadpisanie metody exit()
    int id = showConfirmDialog(
    frame,
    "Are you sure?", // tekst okienka
    "Exiting", // tytuł okna
    YES_NO_OPTION); // opcja przycisków
    if(id == 0){ //id 0 dla przycisku “Yes”
      super.exit();
    }
}

Okienko zwróci 0 dla przycisku “Yes”, 1 dla przysku “No” oraz -1 jeżeli zamkniemy okienko dialogowe wciskając “X”. Następnie można sprawdzić wartość zmiennej “id” i wywołać nienadpisaną wersję metody exit() przy użyciu super.exit() gdy “id” wynosi 1. Wówczas Processing zajmie się resztą i zamknie aplikację.

Do działania dialogów trzeba jeszcze dodać:

import static javax.swing.JOptionPane.*; (tutaj import jako klasa statyczna?)

Całość wygląda więc tak

import javax.swing.JFrame;
import processing.awt.PSurfaceAWT;
import static javax.swing.JOptionPane.*;

void setup(){
 size(900,600);
 PSurfaceAWT surf = (PSurfaceAWT) getSurface();
 PSurfaceAWT.SmoothCanvas canvas = (PSurfaceAWT.SmoothCanvas) surf.getNative();
 JFrame jframe = (JFrame) canvas.getFrame(); //uchwyt
 jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
}
void draw(){
 rect(100,100, 200, 200);
}
void exit(){
 int id = showConfirmDialog(
  frame,
  "Are you sure?", // message
  "Exiting", // tytuł okna
  YES_NO_OPTION);
  println(id);
  if(id == 0){
   super.exit();
  }
}

I po problemie! Zachęcam do kopiowania tego rozwiząnia — (c) Bartosz Butler, 2019

Samochodzik sterowany – radiówka (nRF24L01) – oraz PM2D3D

Pojazd sterowany – nRF24L01

Pan Przemek zapoznał się z komunikacją radiową. Nadajnik i odbiornik działają, ale trzeba wysyłać konkretne dane (np. z joysticka) a nie losowe „śmieci”. Na razie powstał pomysł kodowania danych w sposób tekstowy — i pojawiły się problemy z obsługą takich „napisów”… Prace w toku 😉

Precyzyjna Maszyna (PM2D3D) – soft

Kolejne już prace nad softem – można zapisywać utworzone obrazy w GRAPH CREATORZE do plików – robi się wersja PRO 😉

Skoro jest zapis plików, to warto nie stracić swojej pracy przez nieumyślne zamknięcie programu – pojawi się stosowne okienko z potwierdzeniem (było przy tym trochę roboty, ale się udało).
Więcej o projekcie Maszyny na stronie projektu.

(c) K.G.

Błędy z biblioteką IRLib i czujka TSOP22xx — SOLVED!

Zauważyłem, że wykorzystywana biblioteka IRLib do obsługi pilotów na podczerwień MOŻE generować błędy – programy nawet się nie kompilują! Jeśli zobaczysz komunikaty o błędach w stylu:


to jest to problem z biblioteką IRLib i wersją Arduino AVR Boards. Działającym rozwiązaniem jest powrót do AVR Boards w wersji 1.6.21 (lub niższej), w której wszystko działa.

Wybierz menu Narzędzia -> Płytka -> Menadżer płytek i zmień ją (nie aktualizuj do najnowszej! no chyba, że problem jest już rozwiązany).

(c) K.G.

Samochodzik sterowany – podczerwień, TSOP – oraz PM2D3D

Pojazd sterowany – TSOP23xx

Pan Przemek uporał się z płynnym sterowaniem pojazdu (naprawa softu) – auto śmiga teraz całkiem gładko! Koła nie są uruchamiane i zatrzymywane na określony czas po wciśnięciu danego przycisku – brak efektu „czkawki”. Zamiast tego, auto zatrzymuje się gdy użytkownik zwolni przycisk na pilocie. Obsługiwane są też kody repetycji przycisku, w tym także tajemniczy kod ZERO – który pojawiał się na skutek jakiś problemów komunikacji pilota z czujką TSOP. Można więc się cieszyć, choć pilot płata figle i… mimo wszystko zrywa się komunikacja – wówczas auto się zatrzymuje (na chwilę, bo w końcu przycisk cały czas jest wciśnięty więc po chwili auto rusza). śmiało można to nazwać sukcesem. Niestety – testowy pojazd jest kiepski – 4 koła mają różne silniczki i jeden z nich działa zdecydowanie słabiej niż reszta, przez co auto marnie jeździ po podłodze (wykładzina = duże tarcie, trefne koło stoi w miejscu zamiast się kręcić). Będzie trzeba zmienić platformę (na zmodyfikowane serwomechanizmy – ale o tym za tydzień). Za tydzień też zastosowanie tej części kodu w komunikacji radiowej (lepszej niż na podczerwień).

Precyzyjna Maszyna (PM2D3D) – soft

Kolejne prace nad softem, wydruk wydaje się zachęcający 😉 Z poziomu GRAPH CREATORA można już tworzyć grafikę, która zostanie przeniesiona na kartkę papieru. Brawo!

Więcej o projekcie Maszyny na stronie projektu.

(c) K.G.

Samochodzik sterowany – podczerwień, TSOP – oraz PM2D3D

Pojazd sterowany – TSOP23xx

Pan Przemek zapoznał się z odbiornikiem podczerwieni TSOP 2230, dzięki któremu jego pojazd był sterowany bezprzewodowo. Poniżej prosty programik do dekodowania sygnałów z pilota telewizyjnego z wykorzystaniem biblioteki IRLib (do pobrania w dziale Do pobrania):

#define IR 12
#include <IRLib.h>
IRrecv pilot(IR);//pin
IRdecode dekoder;
 
void setup(){
 pilot.enableIRIn();//uruchamiamy odbiornik IR
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
  if (pilot.GetResults(&dekoder)) {
   dekoder.decode();  //dekoduj dane
   pilot.resume();   //restartuj odbiornik
   Serial.println(dekoder.value);//kody klawiszy! zanotuj je sobie....
  }//if
}/loop

Po zapisaniu sobie kodów pilota TV można zmienić program do poruszania naszym samochodzikiem – instrukcjami typu  if (dekorer.value==432421) jedz_do_przodu() — oczywiście funkcję tą należało wcześniej sobie napisać 😉

Wspólnie ustaliliśmy, że każdokrotne naciśnięcie przycisku do przodu na pilocie uruchamia silniki na zadany czas (np. 100ms) a następnie je wyłącza. Tak samo z jazdą do tyłu – włączamy odpowiednio silniki (ponownie na 100ms) a potem je wyłączamy (no i ze skrętami tak samo). Wszystko ładnie działało, ale… nie do końca. Silniki są cały czas włączane i wyłączane – a wiadomo, że prąd potrzebny na „rozruch” silnika jest znacznie większy niż podczas jego pracy ze stałą prędkością. Nie ma potrzeby je zatrzymwać, jeśli użytkownik trzyma wciśnięty dany przycisk! Dodatkowo, przy mniejszym czasie pracy silnika (nie 100ms a 50ms czy nawet 20ms) samochód miał „czkawkę” – ciągle uruchamiał i zatrzymywał silniczki. Te dwa powody były wystarczające do zmiany pierwszej wersji kodu – na bardziej zaawansowaną, która nie wyłącza silnika gdy ciągle wciskamy ten sam przycisk.  „Czkawka” została (częściowo) opanowana, ale… są błędy w kodzie 🙁 Na dodatek należy obejść (dobrze zaprogramować) błędy w komunikacji pilota na podczerwień z czujką TSOP23xx – przy trzymanym przycisku pojawia się tajemniczy kod ZERO, co przerywa pracę silników. Za tydzień się z tym uporamy!

Precyzyjna Maszyna (PM2D3D) – soft

Choć najwięcej zmian zostało w softwarze – to nastąpiła także modyfikacja konstrukcji ramy: silniki zostały przeniesione z jednej strony na przeciwne, aby zrónoważyć całą konstrukcję. Ciągle pozostaje kwestia dodania przeciwwagi po przeciwnej stronie ramy, aby nie tylko kirunek wschód-zachód był zrównoważony, ale także północ-południe. Dodatkowy ciężarek będzie pewnie w niedalekiej przyszłości, gdy powstanie panel do sterowania.

Są też anty-poślizgowe nóżki do ramy, z dodatkowymi „dociskaczami” kartki A4 (wydrukowane w 3D). Jak wspomniano, najwięcej zmian Pan Bartek wykonał w sofcie i… poprawnie rysowane są już ukośne linie! Brawo

Więcej o projekcie Maszyny na stronie projektu.

(c) K.G.