Nagroda

2023.05.30 – prof. dr hab. Andrzej Maziewski uhonorowany Nagrodą Komitetu Fizyki PAN za rok 2022

Z dumą informujemy, iż Nagroda Komitetu Fizyki PAN za rok 2022 została przyznana prof. dr hab. Andrzejowi Maziewskiemu z Wydziału Fizyki UwB Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk docenił wkład Pana Profesora w stworzenie na Uniwersytecie w Białymstoku silnego, rozpoznawalnego w skali światowej ośrodka naukowego zajmującego się zaawansowanymi badaniami nanostruktur z materiałów magnetycznych dla zastosowań w nowoczesnej spintronice.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 maja 2023 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski jest kierownikiem i założycielem Katedry Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki UwB. Zainteresowania naukowe Pana Profesora skupiają się wokół badania statycznych i dynamicznych właściwości magnetycznych cienkich warstw oraz nanostruktur a także rozwoju magnetooptycznej magnetometrii wspieranej cyfrową analizą obrazów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Kolejna nagroda Podlaska Marka

W tegorocznej edycji Podlaskiej Marki prestiżową nagrodę w kategorii Inwestycja otrzymało Planetarium i Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego, równie owocnego jak dotychczas rozwoju!

prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz uhonorowany Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza

Miło nam poinformować, że w roku 2022 Polskie Towarzystwo Fizyczne postanowiło przyznać Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza prof. dr hab. Andrzejowi Stupakiewiczowi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Kapituła Nagrody uhonorowała Profesora za „Cykl wybitnych prac naukowych dotyczących bardzo aktualnego odkrycia i wyjaśnienia mechanizmów ultraszybkiego przełączania magnetyzacji w warstwach granatów”.

Nagroda Naukowa im. Wojciecha Rubinowicza jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Honoruje się nią wybitne i twórcze artykuły opublikowane przez polskich badaczy z zakresu fizyki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB uhonorowana Nagrodą im. prof. Kazimierza Bartla

18.11.2022 dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB z Wydziału Fizyki została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie fizyki.

Nagroda ta przyznawana jest przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla od 2016 roku za wybitne w skali międzynarodowej osiągnięcia w nauce. Ma na celu promowanie piękna nauk ścisłych. Laureatami zostają na zmianę matematycy, fizycy i chemicy, a więc przedstawiciele nauk będących w polu zainteresowania patrona nagrody.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Szczegóły oraz fotorelację z wydarzenia można znaleźć na:
Facebook: https://www.facebook.com/PTFBialystok/
Instagram: https://www.instagram.com/ptfbialystok/

Naukowcy z Wydziału Fizyki UwB z Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki

19.02.2022 podczas Gali z okazji Dnia Nauki Polskiej wręczone zostały Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku uhonorowani zostali dwaj pracownicy Wydziału Fizyki UwB a także wieloletni członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski otrzymał nagrodę za całokształt dorobku. Doceniona została rola profesora w stworzeniu (we współpracy z prof. Andrzejem Królakiem z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie) podstaw wielu algorytmów i metod służących do wykrycia i estymacji parametrów fal grawitacyjnych z tzw. układów podwójnych.

Natomiast prof. dr hab. Andrei Stupakevich został uhonorowany za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, tj. zaprezentowanie i rozwinięcie przełomowej metody ultraszybkiego zapisu informacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!