Błędy z biblioteką IRLib i czujka TSOP22xx — SOLVED!

Zauważyłem, że wykorzystywana biblioteka IRLib do obsługi pilotów na podczerwień MOŻE generować błędy – programy nawet się nie kompilują! Jeśli zobaczysz komunikaty o błędach w stylu:


to jest to problem z biblioteką IRLib i wersją Arduino AVR Boards. Działającym rozwiązaniem jest powrót do AVR Boards w wersji 1.6.21 (lub niższej), w której wszystko działa.

Wybierz menu Narzędzia -> Płytka -> Menadżer płytek i zmień ją (nie aktualizuj do najnowszej! no chyba, że problem jest już rozwiązany).

(c) K.G.

Posted in FiBot and tagged , , , , .