BPNT – warsztaty + projekty (zgłoszenia)

Zgodnie z rozmowami podczas Forum Kół Naukowych UwB w dn. 25 października 2021r. przypominamy o wspólnej inicjatywie z Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym.

BPNT prowadzi Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. To największa tego typu placówka w tej części Polski, służy edukacji i poznawaniu poprzez zabawę praw fizyki i matematyki, zjawisk przyrodniczych, zmian klimatycznych, nowoczesnych technologii.
https://epi-centrum.bialystok.pl/pl

W ramach współpracy z BPNT organizowane będą darmowe warsztaty z metody twórczego projektowania i rozwiązywania problemów Design Thinking (podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników). Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem i oglądaniem Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim. Cel warsztatów to poznanie metody oraz zaprojektowanie przy zastosowaniu zasad Design Thinking kolejnych eksponatów do Epi-Centrum Nauki (pod szyldem UwB).

Zbieramy teraz zgłoszenia z poszczególnych kół naukowych. Prosimy do podanie nazwy koła i liczby osób chętnych do udziału w projekcie. Termin zgłoszeń mija z końcem tygodnia (do 31.10.2021). Na początku listopada chcemy przekazać informację do BPNT o zainteresowaniu naszym oraz ustalić termin zwiedzania Epi-Centrum.

W powyższych kwestiach – proszę kontaktować się z opiekunem koła.

(c) K.G. 2021

Posted in FiBot and tagged , .