Processing — wizualizacja danych z Arduino

processing.org

Świetny program do nauki programowania – gdyż w bardzo prosty sposób wyświetla grafikę. IDE jest proste, intuicyjne, bardzo podobne do Arduino IDE (w rzeczy samej – to też produkt MIT). Wiele osób, w tym także my, będziemy używać processing do graficznego przedstawienia tego, co „mówi” do nas Arduino (czyli Serial.print z Arduino trafi do processinga, który wyświetli stosowną grafikę). Warto wspomnieć o kilka zalet tego softwaru:

 • wieloplatfromowy (Linux, Mac, Windows)
 • darmowy (w tym także do celów komercyjnych)
 • wyświetla grafikę 2D, ale także 3D
 • obsługuje OpenGL
 • ogromna liczba dodatkowych bibliotek, rozszerzających możliwości
 • dużo manuali online (a także książek).

Podstawy

Język programowania to C++ (Java, JavaScript, Ruby, Python) więc nie powinniśmy się czuć się nieswojo. Przyjrzyjmy się szkieletowi typowego programu („skeczu”)

void setup(){
 size(800,600);
 background(0);
}

void draw(){
 ellipse(10,10, 60, 100);
 fill(12, 23, 34);
 rectangle(50,50, 100, 200);
}

Widzimy dwie funkcje – setup() oraz draw() – podobnie, jak programując w Arduino IDE. To podobieństwo nie jest przypadkowe, bo jak już wspomniałem projekt powstał przez ludzi z MIT. Dlatego też znaczenie funkcji setup() jest takie samo jak w Arduino – funkcja wykona się tylko jeden raz, na początku programu. Kolejna funkcja – draw() – będzie się wykonywana „w kółko”, czyli po zakończeniu wykona się ponownie – czyli tak, jak funkcja loop() w Arduino IDE (co prawda w przypadku processinga można zmienić takie zachowanie, ale nie wnikajmy w takie szczegóły).

Po zapoznaniu się z podstawowymi prymitywami graficznymi processinga (prostokąt, linia, elipsa) przeszliśmy do części głównej dzisiejszych zajęć – połączenia Arduino z grafiką.

Wysyłamy liczby z Arduino

W przyszłości  będziemy wyświetlać odczyty z podłączonych czujek (np. czujki pola magnetycznego SS49e, o czym było na poprzednich zajęciach), ale teraz upraszczamy maksymalnie i wykorzystujemy Arduino do nadawania pseudolosowych liczb całkowitych. Uruchamiamy Arduino IDE i wpisujemy poniższy skech

void setup(){
 Serial.begin(9600);
}

void draw(){
 Serial.println(random(1024));
 delay(200);
}

Odczyt danych z portu COM w processingu

import processing.serial.*;
Serial moj_port;

void setup(){
 println("lista dostepnych portow COMM: ");
 println(Serial.list());
 println("probuje port: ", Serial.list()[0]);
 moj_port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
}

int dane;
void draw(){
 if (moj_port.available() > 0){
  dane = moj_port.read();
  println("wczytalem: ", dane);
 }//if
}

Ważne w powyższym programie jest wybórk konkretnego portu szeregowego, czyli linijka 

moj_port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

gdzie ja wybrałem pierwszy element (indeks zerowy tablic, czyli [0]) z listy dostępnych portów (Serial.list()) – ale może się zdarzyć, że u Was nie będzie to pierwszy, a jakiś inny element – dlatego wypisałem na ekranie całą listę i port, z którym próbuję się połączyć. Proszę przyjrzeć się tym komunikatom, jeśli coś nie idzie tak jak powinno.

Oczywiście programik nic nie wyświetla graficznego, tylko odczytuje dane (i to błędnie! o czym wspomniałem na końcu zajęć – problem ten rozwiążemy później) i wypisuje je na ekranie. Przechodzimy do grafiki (prostej).

Kreślimy wykres

Lekko modyfikujemy programik. 

import processing.serial.*;
Serial moj_port;

int xPos;

void setup(){
 println("lista dostepnych portow COMM: ", Serial.list());
 println("probuje port: ", Serial.list()[0]);
 moj_port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
}

int dane;
void draw(){
 if (moj_port.available() > 0){
  dane = moj_port.read();
  println("wczytalem: ", dane);

  rect(xPos, height/2, 10, dane);
  xPos+=10;
  if (xPos >= width) {
   xPos = 0;
   background(0);
  }
 }//available
}

Bardzo prymitywna grafika, ale niech to wystarczy na dzisiaj. 

procc0

Pozostaje kilka kwestii do rozwiązania:

 • poprawne wczytywanie liczb (z Arduino wysyłamy 0..1023, a processing „widzi” tylko jakieś małe liczby, <30?)
 • ładniejsza grafika.

Zapraszam na kolejne zajęcia!

Posted in FiBot and tagged , , .