PM2D3D — pismo odręczne!

Poniedziałkowe zajęcia odwołane z przyczyn osobistych, ale niektórzy pracują w domu 😉 Tym oto sposobem można pochwalić się:

Pismo odręczne w Maszynie PM2D3D

Pan Bartek zmodyfikował kod GRAPH CREATORA – oprogramowania do maszyny PM2D3D, który generuje rysunki. Nie dość, że wprowadził funkcję undo (CTRL-Z), to mamy teraz nowy tryb pracy: PEN. Służy on do ciągłego śledzenia wciśniętego przycisku myszy i automatycznego stawiania punktów. Dzięki temu można swobodnie rysować i pisać, a jeśli posiadamy tablet do rysowania – to nawet bardzo ładnie rysować i pisać 😉

Program GRAPH CREATOR z trybem PEN (lewa strona, pod TREE).

Automatyczne stawianie punktów jest całkiem inteligentne – zamiast próbkowania co zadany czas, ciągle sprawdzamy pozycję myszy i jeśli różni się ona o więcej niż dr=1.5 wirtualnego piksela – stawiamy nowy punkt. Całe płótno ma rozmiar 800×500 takich wirtualnych pikseli. Takie postępowanie daje możliwość rysowania całkiem gładkich krzywych, a punkty nie gromadzą się bezsensownie w jednym miejscu (tak by się działo przy próbkowaniu czasowym – dla małych interwałów). Dodatkowo, jeśli nie użyje się funkcji zoom in/zoom out – to parametr dr skaluje się proporcjonalnie – no i mamy możliwość dokładnych, małych rysunków!

Rysunki wyglądają bardzo obiecująco:

Brawo dla Pana Barteka!

(c) K.G. 2020

Posted in FiBot and tagged , , , , , .