Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

01.10.2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Izabela Święcicka, władze dziekańskie – prof. dr hab. Piotr Jaranowski (dziekan Wydziału Fizyki), dr. hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB (prodziekan ds. ogólnych), dr. hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB (prodziekan ds. studenckich) oraz społeczność akademicka naszego Wydziału. Nie zabrakło także tych, którym ten dzień był poświęcony – studentów rozpoczynających edukację.

(autor zdjęć: Wojciech Olszewski)

Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Piotr Jaranowski w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy Wydziału oraz podziękował wszystkim pracownikom i studentom za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszego Wydziału. 

dr. hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB (prodziekan ds. ogólnych) wręczył pamiątkowe dyplomy pracownikom za długoletnią pracę na rzecz naszego Wydziału.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów, którzy pod wodzą Prorektora ds. Studenckich dr hab. Marka Nikołajuka, prof UwB złożyli uroczyste ślubowanie.

Studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas tegorocznej rekrutacji zostali uhonorowani dyplomami.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Wybrane własności nanocząstek ferrytowych o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych” wygłosiła dr hab. Katarzyna Rećko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, aby wspólnie z nami rozpocząć nowy rok akademicki, natomiast naszym studentom życzymy wielu sukcesów!