E-learning

Prawa i obowiązki studentów/ Students’ rights and duties
(wyciąg z rekomendacji MNiSW / extract with the recommendations of the ministry)

 

E-konsultacje / Duty hours
Proszę ustalić e-mail’owo z prowadzącym termin konsultacji. Konsultacje np. przez Zoom, Skype.
Please, set up an e-mail with your teacher. Duty hours via e.g. Zoom, Skype.

Lista pracowników z adresami e-mail / E-mail addresses of our staff

 

Kształcenie zdalne na uczelniach
(rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – pdf)

 

Platformy do prowadzenia nauczania na odległość

Blackboard

Moodle

 

Instrukcje używania komunikatora Zoom

E-learning w dobie walki z COVID-19

Warsztaty z Zooma (youtube ↓ )