Pracownia Teorii Pola

Pracownia Teorii Pola

il1_20150618110614

Kierownik: dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
Pokój: 2031
Telefon: 85-745 72 36
E-mail: j.przeszowski@uwb.edu.pl

Tematyka badań
  1. Kwantowa teoria pola na froncie świetlnym.
  2. Elektrodynamika w obecności prądów elektrycznych i magnetycznych.
  3. Cząstki z wysokim spinem, sprzężenie spinu z masą.
  4. Ruch cząstki w zdeformowanej czasoprzestrzeni.
  5. Teoria strun w zastosowaniu do kosmologii.