Katedra Fizyki Magnetyków

Katedra Fizyki Magnetyków

il1_20150706050743

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Pokój: 1026
Telefon: 85-745 72 29
E-mail: magnet@uwb.edu.pl
WWW: https://physics.uwb.edu.pl/wf/magnet/

Pracownicy
dr hab. Marek Kisielewski , prof. UwB
prof. dr hab. Andrzej Maziewski - kierownik zakładu
prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz , prof. UwB
dr hab. Ryszard Gieniusz , prof. UwB
dr hab. Luba Uba , prof. UwB
dr hab. Marian Stanisław Uba , prof. UwB
dr Adam Bonda
dr Jan Kisielewski
dr Zbigniew Kurant
dr Michał Matczak
dr Piotr Mazalski
dr Iosif Sveklo
mgr Anuj Kumar Dhiman
mgr inż. Antoni Frej
mgr Wojciech Dobrogowski
mgr inż. Eugeniusz Miniuk
mgr inż. Tomasz Zalewski

Tematyka badań

  1. Badania właściwości magnetycznych nanostruktur (ich modyfikacji np. zogniskowaną wiązką jonów FIB, impulsami światła) z wykorzystaniem m. in. różnorodnych technik magnetooptycznej magnetometrii (również z zastosowaniem laserów femtosekundowych), klasycznej magnetometrii wibracyjnej VSM, mikroskopii bliskich oddziaływań z wykorzystaniem różnorodnych sond skanujących, spektroskopii rezonansu ferromagnetycznego, promieniowania synchrotronowego.
  2. Zastosowanie technik komputerowych do sterowania unikalnymi zestawami pomiarowymi, do akwizycji danych oraz do cyfrowej analizy obrazów, a także do symulacji przestrzennych rozkładów magnetyzacji i procesów magnesowania.