Studia podyplomowe

Studia podyplomowe z fizyki (kwalifikacyjne)

Plan studiów

   1. Matematyka w fizyce (wyk. + ćw.) 30 godz.
   2. Mechanika klasyczna i relatywistyczna (wyk. + ćw.) 60 godz.
   3. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (wyk. + ćw.) 45 godz.
   4. Elektryczność i magnetyzm (wyk. + ćw.) 45 godz.
   5. Optyka (wyk. + ćw.) 45 godz.
   6. Elementy fizyki teoretycznej (wyk. + ćw.) 45 godz.
   7. Astronomia (wyk. + ćw.) 30 godz.
   8. Podstawy fizyki kwantowej (wyk. + ćw.) 45 godz.
   9. Budowa materii (wyk. + ćw.) 45 godz.
   10. Struktura i dydaktyka fizyki (wyk. + lab.) 45 godz.
   11. Dydaktyka fizyki z uwzględnieniem narzędzi informatycznych (lab.) 45 godz.
   12. Pracownia fizyczna (lab.) 90 godz.

Razem: 570 godz.

Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki szkolnej w wymiarze 90 godzin. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie poświadczenia przez dyrekcję szkoły, w której słuchacz studiów podyplomowych z fizyki praktykę realizował.
Zajęcia odbywają się w gmachu Wydziału Fizyki, ul. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok
Dodatkowych informacji udzielają: