Obserwatorium Astronomiczne

Lokalizacja

Pracownia mieści się na ostatnim piętrze i dachu akademika położonego w centrum Białegostoku.  Wybór miejsca był podyktowany dydaktyczną funkcją placówki.

 

Historia

Celem powstania pracowni było wprowadzenie obserwacji i pomiarów astronomicznych w tok studiów fizyków. Inicjatorem i koordynatorem budowy pracowni (1986r.) był Andrzej Branicki, pracownik Instytutu Fizyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki przychylności profesora Michała Święckiego, dyrektora Instytutu Fizyki.

Pierwszym optycznym wyposażeniem były dwie lunety 100/1000 i teleskop 150/2250. Dzięki staraniom profesora Bohdana Paczyńskiego i doktora Tomasza Chlebowskiego oraz ofiarności astronomów zagranicznych, a szczególnie  M. V. Zombecka, pracownia została wyposażona w katalogi i atlasy nieba oraz stałą prenumeratę „Sky & Telescope”.

W 2000 roku dzięki staraniom profesora Andrzeja Maziewskiego, za pieniądze Fundacji Polsko-Niemieckiej, został zakupiony teleskop MADE LX200/12″. Teleskop jest wyposażony w kamerę CCD, którą otrzymaliśmy w darze od profesora Bohdana Paczyńskiego.

Wyposażenie

Na dachu budynku jest taras obserwacyjny i kopuła. Do obserwacji wizualnych i rejestracji fotograficznych wykorzystywana jest luneta 100/1000 oraz teleskop 150/2250, ustawiane na tarasie.

  

Pod kopułą stoi teleskop Made LX200/12″ wyposażony w kamerę CCD i kamerę TV.

  

Kopuła, teleskop i kamery są sterowane za pośrednictwem komputera znajdującego się w pokoju na dole.

Działalność

Zgodnie z założeniami, działalność pracowni skoncentrowana jest na zadaniach dydaktycznych związanych z tokiem studiów fizyki. Jako przykłady ćwiczeń wykonywanych przez studentów można wymienić:

– wyznaczanie odległości Księżyca,

– wyznaczanie wysokości i rozmiarów księżycowych kraterów,
– wyznaczanie promienia orbity, odległości i rozmiarów Wenus, Jowisza, Saturna,
– wyznaczanie promienia orbity i odległości wybranych planetoid,
– badanie rotacji Słońca,
– wyznaczanie rozkładu i gęstości gwiazd w gromadach kulistych,
– badanie rozkładu gwiazd w Galaktyce na podstawie zliczeń gwiazd.

Pomimo śródmiejskiej lokalizacji, zakupiony w 2000 roku system (12″ teleskop, kamera CCD) pozwala prowadzić obserwacje o wartości naukowej. We współpracy z pracownikami Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone były fotometryczne obserwacje gwiazd zmiennych.

Ponieważ obserwatorium jest jedyną placówką astronomiczną na Podlasiu, w ograniczonym zakresie jest tu prowadzona działalność edukacyjna i popularyzatorska. Po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem obserwatorium (A. Branickim) istnieje możliwość odwiedzenia („Lekcja astronomii praktycznej”) obserwatorium przez niezbyt liczne grupy uczniów szkół średnich zainteresowanych astronomią.

Opiekunem pracowni

jest mgr Andrzej Branicki.

W dodatku zamieszczono kilka zdjęć wykonanych przy pomocy sprzętu w jaki jest wyposażone Obserwatorium.