Skład Rady Wydziału Fizyki

Przewodniczący Rady – Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Jan Cieśliński

Prodziekani

2. dr  Cezary Walczyk
3. dr Krystyna Perzyńska

Pracownicy samodzielni

4. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
5. prof. dr. hab. Piotr Jaranowski
6. prof. dr hab. Marek Kisielewski
7. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
8. prof. dr hab. Edward Piotrowski
9. prof. dr hab. Michał Spaliński
10. prof. dr hab. Krzysztof Szymański
11. prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski
12. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
13. dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
14. dr hab. Tomasz Karpiuk, prof UwB
15. dr hab. Marek Nikołajuk, prof UwB
16. dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
17. dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
18. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB
19. dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB
20. dr hab. Luba Uba, prof. UwB 
21. dr hab. Marian Uba, prof. UwB
22. dr hab. Zbigniew Hasiewicz
23. dr hab. Katarzyna Rećko

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

24. dr Marek Brancewicz
25. dr Wojciech Olszewski

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

26. mgr Urszula Guzowska

Przedstawiciele studentów

27. Jakub Gołaszewski