Skład Rady Wydziału Fizyki

Przewodniczący Rady – Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Prodziekani

2. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
3. dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB

Pracownicy samodzielni

4. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
5. prof. dr hab. Jan Cieśliński
6. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
7. prof. dr hab. Edward Piotrowski
8. prof. dr hab. Michał Spaliński
9. prof. dr hab. Krzysztof Szymański
10. prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski
11. dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
12. dr hab. Zbigniew Hasiewicz
13. dr hab. Tomasz Karpiuk
14. dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
15. dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
16. dr hab. Katarzyna Rećko
17. dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
18. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB
19. dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB
20. dr hab. Luba Uba, prof. UwB 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

21. dr Marek Brancewicz
22. dr Wojciech Olszewski

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

23. mgr Urszula Guzowska

Przedstawiciele studentów

24.