Skład Rady Wydziału Fizyki

Przewodniczący Rady – Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Jan Cieśliński

Prodziekani

2. dr  Cezary Walczyk
3. dr Krystyna Perzyńska

Pracownicy samodzielni

4. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
5. prof. dr. hab. Piotr Jaranowski
6. prof. dr hab. Marek Kisielewski
7. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
8. prof. dr hab. Edward Piotrowski
9. prof. dr hab. Michał Spaliński
10. prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz
11. prof. dr hab. Krzysztof Szymański
12. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
13. dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
14. dr hab. Tomasz Karpiuk, prof UwB
15. dr hab. Marek Nikołajuk, prof UwB
16. dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
17. dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB
18. dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
19. dr hab. Luba Uba, prof. UwB
20. dr hab. Marian Uba, prof. UwB
21. dr hab. Zbigniew Hasiewicz

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

22. dr Marek Brancewicz
23. dr Wojciech Olszewski

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

24. mgr Urszula Guzowska

Przedstawiciele studentów

25. Elwira Wilczewska