Pracownia Fizyczna II

Pracownia wyposażona jest w zestawy eksperymentalne z różnych działów fizyki mające na celu ułatwienie poznania zjawisk fizycznych oraz typowych metod pomiarowych z zastosowaniem komputerowej analizy eksperymentu i zaawansowanej techniki elektronicznej. Realizowane są następujące tematy ćwiczeń:

 • Wyznaczanie odległości Ziemia-Księżyc
 • Badanie magnetycznej struktury domenowej w granatach w funkcji temperatury
 • Magnetooptyczna magnetometria cienkich warstw granatów
 • Badanie zjawiska Dopplera
 • Optyka Fouriera
 • Badanie rozpadu promieniotwórczego metodą koincydencji
 • Detekcja promieniowania gamma
 • Analiza widmowa światła i wyznaczanie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona
 • Pomiary parametrów wiązki światła laserowego
 • Badanie efektu Halla
 • Dyfraktometria rentgenowska
 • Spektrometria optyczna.