Pracownicy


dr hab. Andrzej Andrejczuk , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1051
Telefon: 48-85-738-8165
E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl

mgr inż. Maria Biernacka
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: maria.biernacka@uwb.edu.pl

dr Adam Bonda
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1041 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 25
E-mail: a.bonda@uwb.edu.pl

dr Marek Brancewicz
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1057
Telefon: 48-85-738-8168
E-mail: m.brancewicz@uwb.edu.pl
Strona WWW: https://physics.uwb.edu.pl/wf/brancew/

mgr Andrzej Branicki
Pracownia Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2048
Telefon: 48-85-738-8201
E-mail: branicki@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://alpha.uwb.edu.pl/branicki

prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych
Pokój: 2046
Telefon: 48-85-745-7261
E-mail: m.brewczyk@uwb.edu.pl

mgr Piotr Chomienia
Pokój: 2013
Telefon: 48-85-738-8160
E-mail: p.chomiena@uwb.edu.pl

mgr Robert Chrenowicz
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1059
Telefon: 48-85-738-8169
E-mail: r.chrenowicz@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Jan L. Cieśliński
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 2037
Telefon: 48-85-738-8195
E-mail: j.cieslinski@uwb.edu.pl

mgr Anuj Kumar Dhiman
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1037
Telefon: 85 738 81 85
E-mail: anuj.dhiman@uwb.edu.pl

mgr Wojciech Dobrogowski
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 2023
Telefon: 48-85-738-8188
E-mail: dobrog@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://labfiz.uwb.edu.pl/

dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2033
Telefon: 48-85-738-8193
E-mail: edzimida@uwb.edu.pl

mgr Elżbieta Fiedoruk
Dziekanat
Pokój: 2010
Telefon: 85 745 72 44
E-mail: e.fiedoruk@uwb.edu.pl

mgr inż. Antoni Frej
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1037
Telefon: 85 738 81 85
E-mail: a.frej@uwb.edu.pl

dr Krzysztof Gawryluk
Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych
Pokój: 2045
Telefon: 48-85-738-8198
E-mail: k.gawryluk@uwb.edu.pl

dr hab. Ryszard Gieniusz , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1020
Telefon: 48-85-738-8182
E-mail: gieniusz@uwb.edu.pl

Sławomir Gogiel
Pokój: 1015
Telefon: 48-85-745-7401

mgr Małgorzata Gołubowska
Biblioteka wydziałowa
Pokój: 1003
Telefon: 48-85-738-8184
E-mail: m.golubowska@uwb.edu.pl

mgr Urszula Guzowska
Pokój: 2019
Telefon: 48-85-738-8164
E-mail: u.guzowska@uwb.edu.pl

dr hab. Zbigniew Hasiewicz
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 2047
Telefon: 48-85-738-8199
E-mail: z.hasiewicz@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Jaranowski
Pracownia Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2039
Telefon: 48-85-745-7263
E-mail: p.jaranowski@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://212.33.71.131/~pio/

dr hab. Tomasz Karpiuk
Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych
Pokój: 2044
Telefon: 48-85-738-8197
E-mail: t.karpiuk@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://212.33.73.26

dr Jan Kisielewski
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1018
Telefon: 48-85-738-8175
E-mail: jankis@uwb.edu.pl

dr hab. Marek Kisielewski , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1024
Telefon: 48 85 738 8176
E-mail: kisiel@uwb.edu.pl

mgr Artur Kobus
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 2033
Telefon: 48-85-738-8193
E-mail: a.kobus@uwb.edu.pl

dr Zbigniew Kurant
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1038
Telefon: 48-85-738-8183
E-mail: kurantz@uwb.edu.pl

mgr Zofia Leśniewska
Biblioteka wydziałowa
Pokój: 1003
Telefon: 48-85-738-8184
E-mail: z.lesniewska@uwb.edu.pl

Łukasz Londowski
Pokój: 2017
Telefon: 85 738-81-86
E-mail: l.londowski@uwb.edu.pl

dr Marcin Makowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 3043 (budynek Wydziału Matematyki)
Telefon: 85 738 83 43
E-mail: m.makowski@uwb.edu.pl

dr Michał Matczak
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1036
Telefon: 48-85-738-8179
E-mail: m.matczak@uwb.edu.pl

dr Anna Matwiejczyk
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1063
Telefon: 48-85-738-8171
E-mail: a.go@uwb.edu.pl

dr Piotr Mazalski
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1018
Telefon: 48-85-738-8175
E-mail: piotrmaz@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1026
Telefon: 48-85-745-7229
E-mail: magnet@uwb.edu.pl

mgr inż. Eugeniusz Miniuk
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1041 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 25
E-mail: emin@uwb.edu.pl

dr hab. Marek Nikołajuk , prof. UwB
Pracownia Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2041
Telefon: 48-85-738-8196
E-mail: m.nikolajuk@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://212.33.71.131/~mark/

dr Wojciech Olszewski
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1057
Telefon: 48-85-738-8168
E-mail: w.olszewski@uwb.edu.pl
Strona WWW: https://physics.uwb.edu.pl/wf/wolszewski/

dr Krystyna Perzyńska
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Edward Piotrowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 3045 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 47
E-mail: e.piotrowski@uwb.edu.pl

dr Andrzej Pisarski
Pracownia Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2029
Telefon: 48-85-738-8190
E-mail: a.pisarski@uwb.edu.pl

Bogusław Prus
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1061
Telefon: 48-85-738-8170
E-mail: b.prus@uwb.edu.pl

dr hab. Jerzy Przeszowski , prof. UwB
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2031
Telefon: 48-85-745-7236
E-mail: j.przeszowski@uwb.edu.pl

dr hab. Katarzyna Rećko
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1062
Telefon: 48-85-738-8192
E-mail: k.recko@uwb.edu.pl

dr hab. Dariusz Satuła , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1055
Telefon: 48-85-738-8167
E-mail: d.satula@uwb.edu.pl

Beata Sawoniewska
Sekretariat
Pokój: 2020
Telefon: 48-85-745-7239
E-mail: besa@uwb.edu.pl

mgr Krystyna Snarska
Sekretariat
Pokój: 2018
Telefon: 48-85-745-7222
E-mail: fizyka@uwb.edu.pl

Wiesław Sokołowski
Pokój: 2034
Telefon: 48-85-738-8189
E-mail: sokol_uwb@op.pl

prof. dr hab. Michał Spaliński
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2035
Telefon: 48-85-738-8194
E-mail: m.spalinski@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1034
Telefon: 48-85-738-8178
E-mail: and@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://labfiz.uwb.edu.pl/and/

dr Iosif Sveklo
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1045
Telefon: 85 738 81 87
E-mail: jo@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Szymański
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1053
Telefon: 48-85-745-7221
E-mail: k.szymanski@uwb.edu.pl

dr hab. Luba Uba , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1037 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 20
E-mail: ubaluba@uwb.edu.pl

dr hab. Marian Stanisław Uba , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1039 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 24
E-mail: uba@uwb.edu.pl

dr Cezary Walczyk
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 2047
Telefon: 48-85-738-8199
E-mail: c.walczyk@uwb.edu.pl

dr Janusz Waliszewski
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1062
Telefon: 48-85-738-8192
E-mail: j.waliszewski@uwb.edu.pl

dr Piotr Zaleski
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1063
Telefon: 48-85-738-8171
E-mail: p.zaleski@uwb.edu.pl

mgr inż. Tomasz Zalewski
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1037
Telefon: 85 738 81 85
E-mail: tmkzlwsk@uwb.edu.pl

dr Jan Żochowski
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2048
Telefon: 48-85-738-8201
E-mail: j.zochowski@uwb.edu.pl