Biblioteka

Biblioteka czynna:

  • poniedziałek – czwartek  9.00 – 17.00
  • piątek  9.00 – 15.00

Biblioteka Wydziału Fizyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Fizyki.

tel. 85-738 81 84, 85-738 82 03,         e-mail: bwf@uwb.edu.pl

 

Aktualny stan zbiorów Biblioteki Wydziału Fizyki:
ok. 15 tys. wol. zbiorów zwartych-
książki (razem z depozytem Biblioteki Uniwersyteckiej). Obejmuje główne działy fizyki (tj.:  fizykę i mechanikę kwantową,   mechanikę ogólną,  mechanikę ciał stałych, mechanikę cieczy, mechanikę gazów, drgania, akustykę, światło, optykę, ciepło, termodynamikę, teorię elektryczności, promieniowanie, magnetyzm i elektrodynamikę, fizykę ciała stałego i jądrową, fizykę medyczną oraz astronomię i astrofizykę) oraz – w nieco mniejszym zakresie – z dziedziny informatyki, elektroniki, matematyki  i chemii.

W ofercie przeznaczonej dla studentów szczególne miejsce zajmują tzw. wieloegzemplarzowe podręczniki akademickie zalecane w procesie kształcenia na kierunkach Wydziału Fizyki.
ok. 3500 roczników czasopism naukowych (m.in. Physicial Review, Physicial Review Letters, Nuclear Physics). 

ok. 100 (jedn. inw.) stanowią zbiory specjalne .

 

Katalog systemu ALEPH (zasoby Biblioteki Wydziału Fizyki)

Publikacje pracowników naukowych Wydziału Fizyki

Kolekcje książek elektronicznych:  ibuk.pl      EBSCO

Bieżąca prenumerata:

16 tytułów czasopism w formie papierowej (m.in. Delta, Elektronika, Elektronika Praktyczna, Fizyka w Szkole, Foton, Inżynier Medyczny, Linux Magazine, Postępy Fizyki, Programista, Świat Nauki, Urania). 

  Inżynieria Biomedyczna  z dostępem on-line  http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/

2 tytuły czasopism  drukowanych w języku angielskim: (The MagPi  i Sky&Telscope).   

 

Zapraszamy do korzystania z literaturowych baz danych konsorcjów:
AIP/APS
, baza w kolekcji czasopism elektronicznych American Institute of Physics oraz wydawnictw stowarzyszonych z AIP, z rozszerzeniem o tytuł  Physical Review Materiale.

IOP (Institute of Physics), dostęp do wszystkich bieżących czasopism IOP oraz teksty archiwalne w pakiecie podstawowym.  

CZYTELNIA dostępna jest dla wszystkich użytkowników w godzinach pracy biblioteki.

Z WYPOŻYCZALNI mogą korzystać tylko pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Fizyki.

W Bibliotece Wydziału Fizyki pracują:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW