Pracownia fizyczna I

I Pracownia fizyczna

Pracownia wyposażona jest w kilkadziesiąt różnych zestawów pomiarowych. Studenci zapoznawani są z postawami fizyki eksperymentalnej: planowaniem i przeprowadzaniem pomiarów, opracowywaniem danych, określaniem niepewności pomiarowych. Wyposażenie pracowni przedstawione jest na poniższych zdjęciach:

Niezbędna literatura.

Skrypty do I Pracowni Fizycznej:

Nr zestawu Nazwa zestawu Lokalizacja (patrz mapa)
1.       Pomiar p L6
2.       Sprawdzanie prawa Hooke’a dla sprężyny L17
3.       Wahadło matematyczne L10
4.       Sprawdzanie prawa Ohma L38
5.       Wyznaczanie ogniskowej soczewki L14
6.       Pomiar oporu metodą czteropunktową L20
7.       Sprawdzanie prawa Archimedesa L5
8.       Badanie drgań sprężyny – wyznaczanie masy L11
9.       Pomiar stosunku cp/cv dla powietrza L21
10.    Doświadczenie Rüchardt’a L39
11.    Badanie promieniowania żarówki L28
12.    Sprawdzanie twierdzenia Steinera L24
13.    Waga prądowa L23
14.    Charakterystyka prądowo napięciowa diody L33
15.    Wyznaczanie rozkładu statystycznego L32
16.    Badanie fal stojących w powietrzu L18
17.    Badanie zmian gęstości wody w funkcji temperatury L27
18.    Natężenie oświetlenia punktowego źródła światła L7
19.    Badanie napięcia w obwodzie RC L43
20.    Badanie prądu w obwodzie RC L42
21.    Wahadło rewersyjne L25
22.    Wyznaczanie prędkości dźwięku w CO2 L3
23.    Badanie refleksu eksperymentatora L13
24.    Badanie rozszerzalności cieplnej powietrza L30
25.    Sprawdzanie prawa Malusa L1
26.    Wyznaczanie objętości brył L19
27.    Ruch jednostajnie zmienny L4
28.    Badanie drgań torsyjnych L8
29.    Współczynnik temperaturowy oporu L35
30.    Doświadczenie Francka-Hertza L45
31.    Charakterystyka termopary L34
32.    Przerwa energetyczna w InSb L37
33.    Pomiar oporu metodą van der Pauwa L26
34.    Drgania relaksacyjne neonówki L29
35.    Rozpad promieniotwórczy L22
36.    Pryzmat, pomiar długości fali światła L12
37.    Pomiar ciepła właściwego L41
38.    Rozszerzalność termiczna ciał stałych L2
39.    Wyznaczanie stałej Plancka L15
40.    Prędkość światła L16
41.    Ugięcia światła na szczelinie i krawędzi L9
42.    Badanie fali za pomocą rury Quinckego L31
43.    Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem L36
44.    Badanie rezonansu przy użyciu wahadła Pohla L40
45.    Mechaniczny równoważnik ciepła L44

Lokalizacja doświadczeń:

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z Mechaniki