Pracownia Dydaktyki Fizyki

Kadra

Celem zajęć prowadzonych w tej pracowni jest zapoznanie przyszłych nauczycieli z typowymi zestawami demonstracyjnymi różnych zjawisk fizycznych, celem wyrobienia nawyku stosowania szkolnego eksperymentu fizycznego w nauczaniu fizyki. Pracownię dydaktyki fizyki stanowią trzy jednostki: