Wsparcie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku tworzy platformę internetową przeznaczoną do wsparcia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego. Zapraszamy do udziału w pracach nieformalnej grupy osób, które planują operację wszczepienia implantu ślimakowego lub są po wszczepieniu, uzyskały zdolność rozumienia mowy i chciałyby pogłębiać percepcję innych dźwięków, w szczególności dźwięków muzyki. Zainteresowane osoby prosimy o email: k.szymanski@uwb.edu.pl.

współpraca z jednostkami:

Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Opera i Filharmonia Podlaska
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku