Wsparcie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku udostępnia aplikację przeznaczoną do wsparcia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego. Zasady korzystania z aplikacji podane są w załączonym pliku. Należy pobrać plik, zapoznać się z jego treścią, na stronie 1 podpisać zgody (sześć razy), wypełnić stronę 2 i te dwie strony przesłać an adres Wydziału Fizyki dodając w adresie „Aplikacja zaimplantowani” lub zrobić skan i przesłać na adres k.szymanski@uwb.edu.pl.

Pobierz: formularz rejestracyjny