Wsparcie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku tworzy platformę internetową przeznaczoną do wsparcia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób po wszczepieniu implantu ślimakowego. Zapraszamy do udziału w pracach nieformalnej grupy osób które uzyskały zdolność rozumienia mowy i są chciałyby pogłębiać percepcję innych dźwięków, w szczególności dźwięków muzyki. We wstępnym etapie planujemy spotkania na Zoomie w soboty o godz. 18. Zainteresowane osoby prosimy o email: k.szymanski@uwb.edu.pl.

współpraca z jednostkami:

Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Opera i Filharmonia Podlaska
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku