System jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. decyzją Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 3 marca 2017 r. powołane zostały trzy człony wydziałowego systemu kształcenia na kadencję 2017-2020:

  1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  2. Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  3. Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Sprawozdanie z działań wydziałowego systemu jakości kształcenia w roku akademickim:

Druki do pobrania:

Na podstawie Zarządzenia Rektora numer 2614:

Wcześniejsze dokumenty: