System jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. decyzją Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 30 listopada 2020 r. powołane zostały trzy człony wydziałowego systemu kształcenia na kadencję 2020-2024:

  1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  2. Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  3. Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Sprawozdanie z działań wydziałowego systemu jakości kształcenia w roku akademickim:

Załączniki

Druki do pobrania:

Na podstawie Zarządzenia Rektora numer 2614:

Wcześniejsze dokumenty: