Studia stacjonarne

Wydział Fizyki prowadzi dwustopniowe stacjonarne studia z fizyki. Pierwszy, trzyletni etap kształcenia, to studia pierwszego stopnia, na których możliwy jest wybór jednej z następujących specjalności:

Absolwenci wszystkich specjalności studiów I-go stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Przykłady prac licencjackich zrealizowanych na Wydziale Fizyki pokazane są tutaj. W trakcie studiów możliwe jest uzyskanie uprawnienia do nauczania fizyki w gimnazjum.

Absolwenci studiów I-go stopnia mogą kontynuować naukę na naszym Wydziale na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Na tym etapie, kończącym się nadaniem tytułu zawodowego magistra, można wybrać jedną z następujących specjalności:

W trakcie studiów II-go stopnia możliwe jest uzyskanie uprawnienia do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednym z wariantów rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu studiów II-go stopnia jest dalsze kształcenie w Szkole doktorskiej (czyli studiach III-go stopnia).

Podczas studiów możliwa jest zmiana specjalności. Wymaga to uzupełnienia różnic programowych.

Studenci ostatnich lat studiów mają możliwość kształcenia się i odbycia praktyki w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach międzynarodowych europejskich programów wymiany studentów.