Dokumenty – wydział

Dydaktyka

System jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. decyzją Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 3 marca 2017 r. powołane zostały trzy człony wydziałowego systemu kształcenia na kadencję 2017-2020: ...
Materiały do pobrania

O wydziale