Dokumenty – wydział

Dydaktyka

System jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. decyzją Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 30 listopada 2020 r. powołane zostały trzy człony wydziałowego systemu kształcenia na kadencję 2...
Materiały do pobrania

O wydziale