Popularyzacja

Oferta pokazów Wydziału Fizyki — na miejscu, w Kampusie UwB, ul. Ciołkowskiego 1L:

Pokazy z fizyki

Oferta pokazów dla szkół średnich przygotowana przez wszystkie wydziały Uniwersytetu w Białymstoku:

Centrum Popularyzjacji Nauki UwB.

Inne imprezy odbywające się na Wydziale Fizyki, popularyzujące fizykę: