Władze dziekańskie

Dziekan

prof. dr hab. Piotr Jaranowski

tel.  85-745 72 22 (dziekanat), 85-745 72 63

E-mail: p.jaranowski@uwb.edu.pl

 

Prodziekan ds. ogólnych (Pierwszy Zastępca)

dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB

tel.  85-738 81 65

E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB

tel.  85-738 81 96

Dyżur: pokój 2041, godziny przyjęć: poniedziałki, godz. 10:00-12:00

E-mail: m.nikolajuk@uwb.edu.pl

Zakres obowiązków:

  • rozstrzyganie w sprawach związanych z Regulaminem Studiów UwB (m.in. kierowanie na powtarzanie roku, skreślenia z listy studentów, urlopy dziekańskie),
  • rozpatrywanie indywidualnych spraw studentów Wydziału (takich jak opłaty na studia),
  • nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów (stypendia, domy studenckie),
  • koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych,
  • współpraca z Samorządem Studenckim,
  • nadzór nad zagraniczną i krajową wymianą studentów,
  • nadzór nad praktykami i stażami studentów,
  • nadzór nad rekrutacją na studia.