Rada Dyscypliny

W skład Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne na kadencję od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024r. wchodzą:

1. prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński – przewodniczący Rady
2. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
3. prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski
4. prof. dr hab. Marek Kisielewski
5. prof. dr hab. Edward Wiktor Piotrowski
6. prof. dr hab. Krzysztof Rafał Szymański
7. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
8. dr hab. Tomasz Karpiuk, prof. UwB
9. dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB
10. dr hab. Jerzy Artur Przeszowski, prof. UwB
11.dr hab. Dariusz Maciej Satuła, prof. UwB
12.dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB
13.dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB

Rok 2020

Numer z dnia w sprawie
1 21.09.2020 w sprawie uznania stopnia doktora nauki matematyczno-fizycznych, nadanego p. Ilyi Razdolskiemu przez Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa za równoważny ze stopniem naukowym doktora nauki ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.