Rada Dyscypliny

W skład Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne na kadencję od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024r. wchodzą:

1. prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński – przewodniczący Rady
2. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
3. prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski
4. prof. dr hab. Marek Kisielewski
5. prof. dr hab. Edward Wiktor Piotrowski
6. prof. dr hab. Krzysztof Rafał Szymański
7. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
8. dr hab. Tomasz Karpiuk, prof. UwB
9. dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB
10. dr hab. Jerzy Artur Przeszowski, prof. UwB
11.dr hab. Dariusz Maciej Satuła, prof. UwB
12.dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB
13.dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB

Rok 2021

Numer z dnia w sprawie
7 28.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Marculewiczowi
6 28.06.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Marculewiczowi
5 28.06.2021 w sprawie powołania dra Andrzeja Pisarskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Marculewiczowi
4 28.06.2021 w sprawie z wnioskiem do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o uznanie stopnia naukowego doktora z fizyki nadanego p. Bivas Rana przez Uniwersytet w Kalkucie (Indie) za równoważny ze stopniem naukowym doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
3 07.06.2021 w sprawie wyznaczenia dra hab. Marka Nikołajuka, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Marculewiczowi
2 07.06.2021 w sprawie powołania komisji celem przygotowania opinii dotyczącej nostryfikacji stopnia naukowego doktora z fizyki nadanego p. Bivas Rana przez Uniwersytet w Kalkucie (Indie)

Rok 2020

Numer z dnia w sprawie
1 21.09.2020 w sprawie uznania stopnia doktora nauki matematyczno-fizycznych, nadanego p. Ilyi Razdolskiemu przez Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa za równoważny ze stopniem naukowym doktora nauki ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.