Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

il1_20150706050742

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szymański
Pokój: 1053
Telefon: 85-745 72 21
E-mail: k.szymanski@uwb.edu.pl
WWW: physics.uwb.edu.pl/main/wydzial.php?p=76

 
Tematyka badań
 1. Badanie rozkładów gęstości ładunku i spinu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, synchrotronowego i neutronów.
 2. Badanie oddziaływań spinu jądra z otoczeniem elektronowym metodami spektroskopii mössbauerowskiej z wykorzystaniem monochromatycznego spolaryzowanego promieniowania gamma, spektroskopii elektronów konwersji wewnętrznej oraz jądrowego rozpraszania rezonansowego promieniowania synchrotronowego.
 3. Badanie rozkładów gęstości pędów elektronów (profili Comptona) z wykorzystaniem źródeł promieniowania jądrowego i promieniowania synchrotronowego.
 4. Badanie własności mikroskopowych ciał stałych metodami magnetometrycznymi, transportowymi, dyfrakcji neutronów, rotacji mionów oraz rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej (XAS).
 5. Rekonstrukcja przestrzennych rozkładów ładunku elektronowego, pędów elektronów, namagnesowania i oddziaływań nadsubtelnych metodami maksymalnej entropii.
 6. Badanie oddziaływań jonów relatywistycznych z jądrami ciężkich pierwiastków.

Ekspertyzy obejmujące zjawiska i materiały związane z następującymi dziedzinami:

 • elektryczność, magnetyzm i elektromagnetyzm,
 • promieniowanie elektromagnetyczne, optyka w zakresie widzialnym, promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma,
 • promieniowanie alfa i beta,
 • mechanika, zjawiska sprężyste, wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów.
Współpraca krajowa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk
 • Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego, Wrocław
 • Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław
Współpraca międzynarodowa
 • Laboratory of Molecular Biology, Department of Cell & Molecular Biology, Uppsala University, Sweden
 • European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
 • Spring-8 (Super Photon Ring - 8 GeV), Japan
 • Department of Physics, Indiana University Purdue University Indianapolis, USA
 • KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest, Hungary
 • Laboratoire Léon Brillouin - CEA -CNRS - Saclay, France
 • Paul Scherrer Institute, Zurich, Switzerland
 • Institute for Energy Technology, JEEP II reactor at Kjeller, Norway
 • Technische Universität, München, Germany
 • Darmstadt University of Technology Institute of Materials Science Structure Research, Germany
 • Joint Institute for Nuclear Research, JINR, Dubna, Russia

Pracownia Badań Strukturalnych (kierownik - dr Janusz Waliszewski)
Pracownia Magnetometrii i Badań Transportowych (kierownik - dr Krystyna Perzyńska)
Pracownia Spektroskopii Komptonowskiej (kierownik - prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski)
Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej (kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Szymański)

Ochrona radiologiczna - dokumenty