Pracownia Astronomii i Astrofizyki

Pracownia Astronomii i Astrofizyki

il1_20150618090657

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Pokój: 2039
Telefon: 85-745 72 63
E-mail: p.jaranowski@uwb.edu.pl
WWW: http://212.33.71.131/~pio/

Pracownicy

 
Tematyka badań
 1. Astronomia fal grawitacyjnych: poszukiwanie fal grawitacyjnych w danych zbieranych przez współcześnie działające detektory fal grawitacyjnych (interferometry zbudowane w ramach projektów VIRGO, LIGO, GEO600 i detektory rezonansowe) oraz odkodowywanie zawartych w falach grawitacyjnych informacji o wytwarzających je obiektach astrofizycznych.
 2. Relatywistyczny problem wielu ciał: badanie ruchu i promieniowania grawitacyjnego układu ciał oddziałujących grawitacyjnie zgodnie z ogólną teorią względności.
 3. Astrofizyka galaktyk o aktywnych jądrach i rentgenowskich układów podwójnych (dr hab. Marek Nikołajuk):

  1. akrecja na czarne dziury (supermasywne i gwiazdowe), w tym procesy promieniste oraz analiza widmowa dysków,
  2. analiza szeregów czasowych - badanie zmienności rentgenowskich, ultrafioletowych i optycznych wspomnianych obiektów,
  3. analiza obszarów powstawania szerokich linii emisyjnych (BELR),
  4. "ważenie" supermasywnych czarnych dziur,
  5. studia galaktyk Seyferta (BLS1 oraz NLS1),
  6. studia kwazarów normalnych (QSO type 1), o słabych liniach emisyjnych (WLQ) i z szerokimi liniami absorpcyjnymi (BAL QSO),
  7. rozerwania gwiazd, czerwonych i brązowych karłów oraz planet przez czarne dziury (TDE),
  8. uczestnictwo w budowie Cherenkov Telescope Array (CTA).
 4. Dydaktyka astronomii: w wydziałowym Obserwatorium Astronomicznym opracowywana jest oferta praktycznych zadań astronomicznych dla studentów Wydziału Fizyki.
 

Współpraca krajowa

 • Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika, Warszawa
 • Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
 • Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski

Współpraca międzynarodowa

 • Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, Francja
 • Theoretisch-Physikalisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy
 • ISDC Data Centre for Astrophysics, Observatoire Astronomique de l'Université de Genève, Szwajcaria
 • ESO - The European Southern Observatory, Garching, Niemcy

Udział w konsorcjach naukowych