Pokazy z fizyki

Aktualny spis pokazów z fizyki znajduje się na stronie: https://fizyka.uwb.edu.pl/popularyzacja/pokazy-z-fizyki

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku organizuje „Pokazy z Fizyki” dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych eksperymentów fizycznych chcielibyśmy zainteresować młodzież problemami z otaczającego nas świata, oraz zachęcić do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu fizyki. Pragniemy również pokazami tymi popularyzować studia fizyczne, zwłaszcza na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej naszą ofertą i zgłoszenia swojego uczestnictwa.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Spotkania odbywają się w środy w godzinach 12:00-14:00 po uprzednim umówieniu terminu, w sali 2011.

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Wydziału Fizyki:

tel: 85-745 72 39;  fax: 85-745 72 23
Przy zgłoszeniu, oprócz tematu i daty pokazu prosimy o podanie następujących danych: nazwa szkoły, klasa, szacunkowa liczba osób, nazwisko nauczyciela zgłaszającego, telefon kontaktowy. Aktualny spis pokazów z fizyki znajduje się na stronie: https://fizyka.uwb.edu.pl/popularyzacja/pokazy-z-fizyki.

ELEKTROMAGNETYZM

„Wśród wielu zjawisk, jakie badali starożytni Grecy, dwa były szczególne: pierwsze – za pomocą potartego bursztynu można unieść do góry małe kawałki papirusu, drugie – kawałek minerału z wyspy Magnesia, przyciąga żelazo. Badania uczonych, którzy przyszli po Grekach, odkrywały coraz to nowe zjawiska, będące w swojej istocie tylko różnymi aspektami wspomnianych zjawisk wywołanych przez bursztyn czy magnetyt. Obecnie zdajemy sobie sprawę, że zjawisko oddziaływań chemicznych, a w końcu i samo życie, można wyjaśnić poprzez elektromagnetyzm.”

Feynmana wykłady z fizyki

Pokaz „Elektromagnetyzm” obejmuje:

 • Prawo Coulomba
 • Linie sił pola elektrycznego [pióropusz, układ dwóch ładunków]
 • Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika [siatka Kolbego, młynek Franklina]
 • Pojemność kondensatora [kondensator płaski, wahadło elektrostatyczne]
 • Linie sił pola magnetycznego [magnesy trwałe]
 • Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu [przewodnik prostoliniowy, zwojnica]
 • Siła Lorentza [lampa katodowa]
 • Siła elektrodynamiczna
 • Oddziaływanie przewodników z prądem
 • Ziemskie pole magnetyczne
 • Błyskawice w domu [kula plazmowa]

FALE WOKÓŁ NAS

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną w formie eksperymentów pokazowych różnorodne zjawiska falowe, jakie możemy spotkać również w życiu codziennym. Zademonstrowane będą efekty związane z odbiciem, załamaniem, dyspersją, interferencją, dyfrakcją i polaryzacją fal, oraz efekt Dopplera z wykorzystaniem fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

MECHANIKA

„Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.”

Izaak Newton

Pokaz „Mechanika” obejmuje:

 • Ruch jednostajny [tor powietrzny + komputer]
 • Ruch jednostajnie przyspieszony [tor powietrzny + komputer]
 • Spadek swobodny [rura Newtona]
 • Niezależność ruchu w pionie i poziomie
 • Ruch harmoniczny [ciężarek na sprężynie + komputer]
 • Ruch harmoniczny tłumiony [ciężarek na sprężynie + komputer]
 • Ruch harmoniczny a ruch po okręgu
 • Rezonans [kulka na sprężynie + układ wzbudzający, wahadła sprzężone]
 • Bezwładność [ciężarek na nitce]
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste [wahadła Newtona]
 • Zasada zachowania energii [pętla śmierci, koło Maxwella]
 • Zasada zachowania pędu [„rakieta domowej produkcji”]
 • Zasada zachowania momentu pędu [krzesło obrotowe + hantle + koło rowerowe + żyroskop]
 • Fale [akwarium z wodą]

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Pierwsza część zajęć prowadzona jest w formie wykładu. W tej części omówimy budowę atomu i jądra atomowego, powiemy kiedy promieniowanie jest jonizujące, dlaczego jest szkodliwe oraz wyjaśnimy działanie aparatury użytej do demonstracji.

Druga część zajęć polega na demonstracji badania widma promieniowania rentgenowskiego oraz widma emitowanego przez pierwiastki promieniotwórcze.
W doświadczeniu będzie można zaobserwować liniowe i ciągłe widmo lampy rentgenowskiej oraz liniowy charakter promieniowania emitowanego przez izotopy promieniotwórcze.

Lekcja astronomii praktycznej

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (mgr A. Branicki), istnieje możliwość odwiedzania obserwatorium przez grupy młodzieży szkół średnich. Czas takiej wizyty (ok. 1,5 godz.) może być poświęcony odpowiedziom na zadawane pytania, wyjaśnianiu różnego rodzaju wątpliwości, bądź omówieniu konkretnego, uzgodnionego przez uczniów, problemu astronomicznego.
Jeśli podczas odwiedzin niebo będzie pogodne, możliwe jest przeprowadzenie obserwacji interesujących obiektów. Obserwacje takie będą poprzedzone pogadanką, w której zostaną omówione najważniejsze i najbardziej interesujące cechy tych obiektów.Grupa nie może liczyć więcej niż 10 uczniów. Ograniczona liczebność grupy skłania do doboru uczniów prawdziwie zainteresowanych astronomią.

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Aktualny spis pokazów z fizyki znajduje się na stronie: https://fizyka.uwb.edu.pl/popularyzacja/pokazy-z-fizyki

(tytuły wykładów prowadzą do charakterystyki prezentacji: skrótowe rozwinięcie tematyki, miejsce zajęć, czas trwania, liczebność grupy)

 1. Co warto obserwować i jak to czynić – mgr Andrzej Branicki
 2. Fale wokół nas – dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
 3. Fizycy też grają w bilard i polują – dr Jan Żochowski
 4. Fotografowanie nieba – mgr Andrzej Branicki
 5. Magnetyzm i nanomagnetyzm w walce o przetrwanie– dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
 6. Mechanika w doświadczeniach – dr hab. Dariusz Satuła, dr Wojciech Olszewski
 7. O tym czy zegary chodzą jednakowo i czy długości metrówek są takie same – prof. dr hab. Krzysztof Szymański
 8. Promieniowanie jonizujące – dr hab. Andrzej Andrejczuk
 9. Prywatne pożytki z życia publicznego – dr Jan Żochowski
 10. Szkolne doświadczenia fizyczne z elektryczności i magnetyzmu – dr hab. Ryszard Gieniusz
 11. Wszędobylskie oscylatory – prof. dr hab. Krzysztof Szymański
 12. O tym jak poruszają się elektrony – prof. dr hab. Krzysztof Szymański