Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych

Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych

il1_20150619120658

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Pokój: 2046
Telefon: 85-745 72 61
E-mail: m.brewczyk@uwb.edu.pl

Pracownicy

 

Tematyka badań

 1. Rozwiązywanie równań solitonowych metodami geometrycznymi (np. transformacja Darboux-Backlunda, algebry Clifforda) i ich wykorzystanie do modelowania zjawisk fizycznych.
 2. Dyskretyzacja równań różniczkowych; geometryczne całkowanie numeryczne; skale czasowe.
 3. Teoria słabo oddziałujących bozonów w niezerowej temperaturze.
 4. Kondensaty spinorowe, dipolowe; topologiczne własności kondensatów; rezonanse dipolowe; dynamiczne własności zimnych gazów i ich mieszanin.
 5. Kondensaty fermionowe.

Publikacje

Wysłane
2016
2015
2014

Współpraca

 • Leeds University, School of Mathematics
 • Instytut Fizyki Niskich Temperatur
 • Uniwersytet Techniczny, Wydział Matematyki
 • Uniwersytet "Complutense", Wydział Fizyki
 • Uniwersytet Rzymski "La Sapienza", Wydział Fizyki
 • School of Physics and Astronomy, University of Birmingham
 • Laboratoire de Physique des Lasers, Universite Paris 13
 • Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore, Singapore
 • Centre d'Etudes de Saclay, Commisariat a l'Energie Atomique
 • National Institute of Standards and Technology