Parę słów o wydziale

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku utworzony został w 2007 roku. Obecnie składa się z pięciu zakładów naukowych, trzech pracowni studenckich oraz pracowni usługowych: mechanicznej i elektronicznej. Na Wydziale działa także Obserwatorium Astronomiczne, Regionalne Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ oraz biblioteka.

Tematyka badawcza Wydziału Fizyki dotyczy m.in. fizyki ciała stałego, teorii cieczy kwantowych, kwantowej teorii pola, astrofizyki wysokich energii, ogólnej teorii względności i metod matematycznych fizyki. O randze prac badawczych prowadzonych na Wydziale świadczą liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, zaproszenia do wygłaszania wykładów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i szkołach fizyki oraz stale rozwijająca się współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wydział przywiązuje dużą wagę do tworzenia studentom jak najlepszego klimatu do studiowania, a także do wypracowania nowoczesnego podejścia do nauczania.

Wystawa "Pod przewodnią gwiazdą nauki"

Wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki” jest poświęcona jest wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu (1872-1917). Postaci, która warto przybliżyć społeczeństwu, gdyż należał do tej nielicznej grupy uczonych, którzy kierowali naukę na […]

Kreatywne rozmowy o nauce czas zacząć!

Szanowni Państwo, w imieniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję show naukowego KRON – Kreatywnych Rozmów o Nauce, które […]