Seminarium fizyki teoretycznej – spotkanie organizacyjne

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-08 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski