Syntetyczne hamiltoniany: pole magnetyczne i spin-orbita dla masywnych fotonów.

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-15 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jacek Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosi wykład pt:

„Syntetyczne hamiltoniany: pole magnetyczne i spin-orbita dla masywnych fotonów.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski