Poznań Game Arena (PGA), GIC i godotcon

W dniach 15-20 października 2019 r. pracownicy naszego Wydziału (dr hab. Tomasz Karpiuk oraz dr Krzysztof Gawryluk) uczestniczyli w największej imprezie gameingowej w Polsce – PGA. Ich pobyt podyktowany był obserwowaniem branży gier komputerowych, a także tworzenia gier (konferencja godotcon oraz GIC). Wszystko to związane było z prowadzeniem specjalności Fizyka Gier Komputerowych i Robotów na Wydziale Fizyki.

(autor zdjęć: K. Gawryluk)

O ile PGA to targi „konsumpcyjne”, skierowane głównie do graczy (choć także i do fanów sprzętu komputerowego), to w ramach tej imprezy odbyły się towarzyszące konferencje: godotcon – poświęcona projektowaniu gier z wykorzystaniem silnika GoDOT (opensourcowa alternatywa dla Unreala czy Unity), a także GIC (Game Industry Conference), na której można było zdobyć wiedzę o projektowaniu gier (od wiedzy specjalistycznej zdobywanej na warsztatach, do wiedzy ogólnej – wykładach dotyczących opowiadaniu historii w grach, tworzeniu poziomów trudności, czy też ubieganiu się o finansowaniu projektów). GIC odbywał się jednocześnie w kilku salach, dlatego trzeba było wybierać z licznych wykładów – wybór nie był wcale łatwy!

Targi okazały się świetną inspiracją a także „wywiadem” z gamedev-em, czyli ludźmi zatrudnionymi w firmach zawodowo tworzącymi profesjonalne gry (zarówno z polski, jak i z całej Europy). W większości do młodzi ludzie zatrudnieni w małych studiach (5-10 osób, w wieku 23-30 lat!) od których dowiedzieliśmy się o trendach w branży (np. stosowanych narzędziach), które będziemy starali się wdrażać na naszych zajęciach. Targi były bardzo inspirujące, a o ich wielkości i rozmachu można przekonać się oglądając fotorelację.