Magnetic thin films seen by magnetooptics – from sensors to magnetization dynamics

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-22 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Prof. Dr.-Ing. Jeffrey McCord z Nanoscale Magnetic Materials – Magnetic Domains, Institute for Materials Science, Kiel University, wygłosi wykład pt:

„Magnetic thin films seen by magnetooptics – from sensors to magnetization dynamics

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski