Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich stratach dielektrycznych i magnetycznych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr inż. Adrian Radoń z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) wygłosi wykład pt:

„Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich stratach dielektrycznych i magnetycznych”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich stratach dielektrycznych i magnetycznych

Adrian Radoń
Zakład Materiałów Funkcjonalnych
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych

Nanokompozyty zawierające nanocząstki magnetyczne takie jak nanocząstki magnetytu (Fe3O4) oraz wysokostratne materiały dielektryczne stanowią aktualnie najczęściej badane materiały przeznaczone do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.  Ich właściwości związane są stricte z polaryzacją defektów strukturalnych oraz stratami magnetycznymi związanymi również z silnie zdefektowaną strukturą. Niestety wyniki przedstawiane w literaturze opisują właściwości absorbujące jedynie w wysokich częstotliwościach (zazwyczaj powyżej 10 GHz). Poszukiwanie materiałów charakteryzujących się wysoką absorpcją w niższych częstotliwościach stanowi jedno z ważniejszych zagadnień badawczych. Zaprezentowane przez nas wyniki potwierdziły, że użycie amorficznych materiałów organicznych, takich jak polisacharydy pozwala uzyskać wysoką absorpcję już dla promieniowania mikrofalowego w zakresie 1 – 10 GHz. Dodatkowo potwierdzono, że niewielki udział nanocząstek magnetytu (na poziomie 3%) pozwala znacząco zwiększyć właściwości absorbujące. W związku z tym opracowano metodykę przygotowywania nanokompozytów typu organiczna osnowa – magnetyczne wypełnienie. Jako wypełnienie o wysokich stratach magnetycznych wybrano nanocząstki magnetytu oraz materiały magnetokaloryczne. Określono właściwości magneto-dielektryczne w szerokim zakresie częstotliwości od 100 MHz do 2 GHz dla nanokompozytów o różnej zawartości cząstek magnetycznych. Dodatkowo określono wpływ temperatury oraz grubości warstwy na maksimum i poziom absorpcji promieniowania radio- i mikrofalowego. Wysoką absorpcję promieniowania połączono z γ-relaksacją występującą w dekstrynie, która wzmacniania jest poprzez dodatek cząstek magnetycznych. Dla materiałów magnetokalorycznych zaobserwowano przejście ferro-para związane ze skokową zmianą właściwości absorbujących w temperaturze przejścia.