31.10.2019 – Dzień rektorski

Zgodnie z decyzją Rektora UwB 31 października 2019 r. jest dniem rektorskim.