,,Suwak” Klaudiusza Ptolemeusza (?), gra Parrondo i relatywistyczne dodawanie prędkości

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Edward Piotrowski (Katedra Fizyki Matematycznej Wydział Fizyki UwB) wygłosi wykład pt:

„Suwak” Klaudiusza Ptolemeusza (?), gra Parrondo i relatywistyczne dodawanie prędkości”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Będzie elementarnie (prerekwizyty: brak) o tym, co ma wspólnego pewna, nagłośniona skandalem, randomizowana para losowych mechanizmów decyzyjnych, z Einsteinowską regułą dodawania prędkości.