Osiągnięcia pracowników Wydziału Fizyki w latach 2017-19 w świetle rozporządzenia MNiSW o ewaluacji jakości działalności naukowej

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2019-11-12 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Izabela Święcicka prorektor ds. nauki UwB wygłosi wykład pt:

Osiągnięcia pracowników Wydziału Fizyki w latach 2017-19 w świetle rozporządzenia MNiSW o ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

    

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze aspekty Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, takie jak kryteria oceny, udziały jednostkowe autora w publikacji, punktacje prac jednoautorskich i wieloautorskich. W drugiej części wystąpienia zostaną zaprezentowane osiągnięcia Wydziału Fizyki w kontekście ewaluacji dyscypliny nauki fizyczne w 2021 roku.