Geometryczne całkowanie numeryczne i układy dyssypatywne

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-11-19 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Artur Kobus z Katedry Fizyki Matematycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Geometryczne całkowanie numeryczne i układy dyssypatywne „

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

 

Celem powziętym przez autora jest dostosowanie układów dyssypatywnych do spełnienia wymogów geometrycznego całkowania numerycznego (GNI). W tym celu wprowadzamy proste pojęcia rezerwuaru energetycznego i wielkości efektywnie zachowanej. Numeryczne aspekty takiego podejścia ukazane zostaną na przykładzie zmodyfikowanej metody dyskretnych gradientów.
Całość rozumowania jest silnie oparta na podstawach formalizmu Hamiltona mechaniki klasycznej, lecz w trakcie rozważań porzucone zistaną założenia prowadzące do np. twierdzenia Liouville’a i lematu Poincare’go. W referacie omówione zostaną także dalsze kierunki rozwoju będące konsekwencją nowego sformułowania metody gradientowej.