Natężenie zysku w sektorze ujemnych prawdopodobieństw

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2019-11-26 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Marcina Makowskiego z Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Fizyki Uniwersytety w Białymstoku wygłosi wykład pt:

Natężenie zysku w sektorze ujemnych prawdopodobieństw

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

    

Rozpatrzymy właściwości intensywności pomiaru rzeczywistej zmiennej losowej X, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest reprezentowana przez odpowiednią funkcję Wignera osiągającą wartości ujemne na części dziedziny. Rozważania te będą prowadzone w kontekście prostej ekonomicznej interpretacji tego problemu. Podobne modele (choć pewnie o znacznie wyższym stopniu komplikacji) mogą być używane do analizy ujemnego prawdopodobieństwa na rynkach, na których występują anomalie w zakresie spełniania praw podaży i popytu.